NOBODY 57378

NOBODY 57378
DL NOBODY
1fl/rund/starr/schwarz
dm63/H115mm/für 1xGU10 230V 50W