KABUKI 15050/166

KABUKI 15050/166
STL KABUKI
1fl/Technopolymer schwarz
dm500/H1660mm
1x LED 26W 2700K
inkl. Fußdimmer